21393 - Πρόσεχε το 726

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε το 726
γιατί πριν
κανείς δεν είχε
καν σκεφτεί
τι θα επιχειρούσαν
οι εικονοκλάστες
έτσι πρέπει
να θυμηθείς
ότι το χτύπημα
που δέχτηκε
το Βυζάντιο
δεν ήταν
με τίποτα
ετοιμασμένο
να το δεχτεί
και αν σκεφτείς
και το 814
θα καταλάβεις
ότι ένας αγώνας
έχει ουρά
και το πρέπον είναι
να εξασφαλίσεις
το κλείσιμο
όπως έγινε
το 842.