21394 - Η εικονομαχία

Ν. Λυγερός

Η εικονομαχία
δεν είναι ένας αγώνας
που έχει τελειώσει
με την έννοια
ότι ακόμα
και τώρα
μερικοί προσπαθούν
να βλάψουν
τις εικόνες
με τα λόγια
και τις πράξεις τους
για να θίξουν
τα συμφέροντα
της πατρίδας
μέσω της θρησκείας
γιατί οι περισσότεροι
δεν βλέπουν
τις προετοιμασίες
αφού κοιτάζουν
μόνο και μόνο
ό,τι φαίνεται
κι όχι τα παρασκήνια
της πολιτικής
των ύπουλων
που θέλουν
να αφανίσουν
τα πάντα.