21420 - Η Γ’ Εικονομαχία

Ν. Λυγερός

Η Γ’ Εικονομαχία
άρχισε το 1453
γιατί τότε ξεκίνησε
η καταστροφή
της βαρβαρότητας
που ακολούθησε
το νοητικό σχήμα
των εικονοκλαστών
που προερχόταν
από περιοχές
που γειτνίαζαν
αφού το μίσος
της αναπαράστασης
είχε μεταμορφωθεί
σε απόρριψη
των εικόνων
κι όλα τα μάτια
που βλέπεις
πάντα τυφλά
στις αγιογραφίες
είναι η απόδειξη
ότι υπάρχουν
συνεχιστές
των εικονοκλαστών
λόγω αρχής.