21431 - Η Εκκλησία μας

Ν. Λυγερός

Η Εκκλησία μας
είναι το πνεύμα
του Βυζαντίου
που νίκησε
τους εικονοκλάστες
και αυτό μπορείς
να το θυμάσαι
κάθε φορά
που φιλάς
μια εικόνα
γιατί χωρίς αυτήν
δεν θα μπορούσες
και θα έβλεπες
ένα κτίριο κενό
αν υπήρχε βέβαια
μετά την εξαφάνιση
κάθε εικόνας
έτσι αν δεν αντιστέκεσαι
είναι σαν να λειτουργείς
ως συνεργάτης
που με την παρουσία του
βοήθησε
να καούν
και να καταστραφούν
εικόνες.