21484 - Η γενική τάση

Ν. Λυγερός

Η γενική τάση
είναι πιο σημαντική
από τις ειδικές
γι’ αυτό πρόσεξε
ακόμα καλύτερα
τα προικισμένα παιδιά
γιατί το καλούπι
έχει διακλαδώσεις
και δεν είναι
ποτέ γραμμικό
έτσι και τα παιχνίδια
να μην κοιτάς
μόνο την προβολή σου
αλλά τις ανάγκες
να εκφραστούν
απέναντι σε μια δυσκολία
που πρέπει
να ξεπεράσουν
κι αποτελεί
πρόκληση
για τη νοημοσύνη
που θέλει
να ζήσει ελεύθερη.