21506 - Πέρα από τη Σαχάρα

Ν. Λυγερός

Πέρα από τη Σαχάρα
βλέπουμε ανθρώπους
που ζουν καταπιεσμένοι
γιατί το σύστημα
θέλει να τους έχει
εγκλωβισμένους
για να μπορεί χάρη τους
να ζητήσει
πρόσβαση
στον ωκεανό
ενώ δεν μπορεί
λόγω δικαιοσύνης
γι’ αυτό πρέπει
να δούμε
την αναλογία
με την Κύπρο
και τα κατεχόμενα
για να καταλάβουμε
και το ρόλο
της αποστολής μας
αφού είναι
απαραίτητη
για την απελευθέρωση
ενός κομματιού
της Ανθρωπότητας.