Μαθηματικά και στρατηγικές μάθησης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

Μαθηματικά και στρατηγικές μάθησης. Mathématiques et stratégies d’enseignement.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d’Athènes, Grèce. 08/01/2008.