2161 - Τα νέα αποτελέσματα της γερμανικής αποστολής για τον Κ. Καραθεοδωρή

N. Lygeros

Στα πλαίσια της γερμανικής αποστολής για την έρευνα εγγράφων του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ανακαλύψαμε βιβλία γνήσια της εποχής του Καραθεοδωρή. Βρήκαμε υλικό σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Βέβαια, τα περισσότερα βιβλία είναι στα γερμανικά. Πάντα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας που αγόρασε με τα κονδύλιά του όλα τα βιβλία που βρήκαμε, λάβαμε τα πρώτα βιβλία που ανήκουν πια στο Μουσείο Καραθεοδωρή της Θράκης. Προς το παρόν, δεν υπάρχει μια σειρά σε αυτό το υλικό διότι περιμένουμε περισσότερο ακόμα, που θα συμπληρώσει μερικά κενά του παρόντος. Σε γενικές γραμμές, όμως, η ποιότητα των βιβλίων είναι από εξαιρετική έως άριστη όσον αφορά στη βιβλιοδεσία. Ας τα εξετάσουμε όμως με τη σειρά που τα παραλάβαμε.

cc1: 1958, 115 σελίδες, δεύτερη έκδοση, με το νέο κεφάλαιο VIII που συμπληρώνει την πρώτη έκδοση του 1932. (Αγγλικά) – μετάφραση.

cc2: 1965, 171 σελίδες, πρώτη έκδοση, είναι το πρώτο μέρος που περιέχει διαφορικές εξισώσεις πρώτου βαθμού. (Αγγλικά) – μετάφραση του cc3. (σκληρό εξώφυλλο)

cc3: 1935, 407 σελίδες, είναι το κείμενο στα γερμανικά του Λογισμού Μεταβολών και των διαφορικών εξισώσεων πρώτου βαθμού. (με 31 εικόνες)

cc4: 1918, 704 σελίδες, το πρώτο από τα δύο βιβλία που αφορούν τις πραγματικές συναρτήσεις. (σκληρό εξώφυλλο) (με 47 εικόνες)

cc5: Εσώφυλλο του cc4.

cc6: Είναι το ίδιο με το cc4, το οποίο είναι σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τη βιβλιοδεσία. (σκληρό εξώφυλλο)

cc7: 1939, 184 σελίδες, αφορά τις πραγματικές συναρτήσεις και αυτό, αλλά αρχίζει με τους πραγματικούς αριθμούς [Die reellen Zahlen] (σκληρό εξώφυλλο)

cc8: 1950, 288 σελίδες, είναι ο πρώτος τόμος της θεωρίας συναρτήσεων. (σκληρό εξώφυλλο)

cc9: 1950, 194 σελίδες, είναι ο δεύτερος τόμος της θεωρίας συναρτήσεων. (σκληρό εξώφυλλο)

cc10: 1940, 37 σελίδες, είναι όλοι οι υπολογισμοί του όσον αφορά στο τηλεσκόπιο του Schmidt.

cc11: 1954, 426 σελίδες, είναι ο πρώτος τόμος από τα Άπαντα του Carathéodory (άριστη κατάσταση, σκληρό εξώφυλλο) και φωτογραφία του 1904

cc12: 1955, 464 σελίδες, είναι ο τρίτος τόμος από τα Άπαντα του Carathéodory (άριστη κατάσταση, σκληρό εξώφυλλο) και φωτογραφία του 1920/1924

cc13: 1913, σελίδες 305-370, βιβλιαράκι που περιέχει ένα άρθρο περί καμπυλών του Jordan.

cc14: 1923, 16 σελίδες, άρθρο με αφορμή την επιστολή στον Leonida Tonelli.

cc15: 1932, 9 σελίδες, άρθρο λογισμού μεταβολών πάνω στη σφαίρα.

cc16: 1928, σελίδες 95-145, άρθρο του σεμιναρίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.

cc17: 1913, 10 σελίδες, άρθρο περί μεθοδολογίας των απεικονίσεων.