21628 - Η γυναίκα των χρωμάτων

Ν. Λυγερός

Η γυναίκα των χρωμάτων
δεν περιμένει
από τους λευκούς
κάποια βοήθεια
αλλά είναι ικανή
να διακρίνει
την παραγωγή
του έργου
όταν αυτό
έχει στόχο
την ελευθερία
των δικών της
πέρα από τα όρια
της ερήμου
που αγαπά
τόσο πολύ
από τότε
γεννήθηκε
τριαντάφυλλο.