21629 - Σταγόνες ουσίας

Ν. Λυγερός

Σταγόνες ουσίας
έπεσαν στην έρημο
των ανθρώπων
για να προστατέψουν
την ελευθερία
από το σύστημα
που επικρατεί
στα στρατόπεδα
των προσφύγων
όπου δεν έχεις
την ικανότητα
να ζήσεις
αλλά μόνο
να πεθάνεις
ως μονάδα
που δικαιολογεί
την παρουσία
του εχθρού.