21631 - Ρεύματα ερήμου

Ν. Λυγερός

Ρεύματα ερήμου
είναι οι άνθρωποι
που προσπαθούν
να ξεφύγουν
από τους καταπατητές
που παραβιάζουν
τις ζωές τους
κι αν δεν τα ακολουθείς
για να καταλάβεις
τον πόνο τους
πώς θα μπορέσεις
να βοηθήσεις
το μέλλον τους
όταν οι βάρβαροι
προσπαθούν
να σβήσουν
το παρελθόν τους
με την προπαγάνδα.