21684 - Στρατηγικοί στόχοι Νότια της Κρήτης και της Κύπρου. (με Η. Κονοφάγο και Α. Φώσκολο)

Η. Κονοφάγος , Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

Με τα νέα δεδομένα λόγω της φύσης του κοιτάσματος, μπορούμε να εντοπίσουμε στρατηγικούς στόχους ακόμα και μέσα στα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ. Πιο συγκεκριμένα ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν είκοσι κοιτάσματα-στόχοι και γι’ αυτό το λόγο έχουμε είκοσι θαλάσσια οικόπεδα. Νότια της Κρήτης τα γεωλογικά στοιχεία σχετίζονται και με το κοίτασμα Ζορ, πράγμα που οφείλεται στον καρστικό ασβεστόλιθο. Έτσι πάνω στον χάρτη της ελληνικής ΑΟΖ μπορούμε να βάλουμε τους νέους στρατηγικούς στόχους. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι η τεμάχιση εμπεριέχει τέσσερις στρατηγικούς στόχους, πιο συγκεκριμένα στα θαλάσσια οικόπεδα 13, 19 και 20 αλλά επίσης και στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 14 και 15. Αυτό δίνει ένα επιπλέον επιχείρημα όχι μόνο για να γίνουν πιο ακριβείς σεισμικές έρευνες σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά βέβαια και μία νέα προκήρυξη μόλις τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις για τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο μία δυνατότητα, αλλά και μία στρατηγική και σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν καλό να βγάλουμε ακόμα ένα θαλάσσιο οικόπεδο βορειοδυτικά του θαλάσσιου οικοπέδου 16, αφού υπάρχει και εκεί στρατηγικός στόχος. Έχουμε ακριβώς ανάλογα δεδομένα και Νότια της Κύπρου. Μάλιστα δίνει νόημα και στο θαλάσσιο οικόπεδο 1 που δεν είχε υποψηφιότητα στο γύρο παραχώρησης. Για το 9, υπάρχει ήδη η εταιρεία ENI με την Kogas, για το 11 η εταιρεία Total και για το 12 η κοινοπραξία Noble, Delek και Avner. Το 8 είναι ακόμα ελεύθερο και είναι στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Ενώ χρειάζεται ένα νέο θαλάσσιο οικόπεδο βόρεια από το 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι στρατηγικοί στόχοι δείχνουν και το μέλλον για αυτές τις δύο περιοχές Νότια της Κρήτης και της Κύπρου.