Ο Δήμος Κομοτηνής διοργανώνει εκδήλωση για τον μεγάλο Έλληνα Μαθηματικό Κ. Καραθεοδωρή

Ν. Λυγερός

“Ο Δήμος Κομοτηνής διοργανώνει εκδήλωση για τον μεγάλο Έλληνα Μαθηματικό Κ. Καραθεοδωρή”, Αμφιθέτρο Παπανικολάου, Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008, ώρα 7 μ.μ.