21831 - Περί Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

– Και τι θα κάνουμε περί Ανθρωπότητας;
– Δεν ξέρω ακόμα.
– Τι θέλεις λοιπόν;
– Ας αρχίσουμε με το νησί.
– Αυτό το ξέρουμε.
– Και υπάρχουν άνθρωποι…
– Που μας έχουν ανάγκη.
– Και δεν πρέπει να γίνουν θύματα.
– Θα βοηθήσει;
– Πάντα.
– Όχι, πάντα.
– Με τον τρόπο της… Μαθαίνει ακόμα…
– Το βλέπω αλλά οι εγκληματίες δεν περιμένουν…
– Έχεις δίκιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ…
– Αν το θέλει.
– Θα το θέλει… Ελπίζω…
– Θα το δούμε… Κι ας μην ελπίζω.
– Κάτι πρέπει να γίνει.
– Κάτι θα γίνει αλλά πώς.
– Αρκεί να είναι δίκαιο.
– Δεν λειτουργούμε αλλιώς.
– Οι άλλοι όμως.
– Θα τους πολεμήσουμε.
– Μα πώς;
– Με όλα τα μέσα που μας διαθέτει.