21891 - Το μονοπάτι του Arménag

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το μονοπάτι του Arménag
δείχνει στους Πόντιους
ότι υπάρχει τώρα
ένα πραγματικό άνοιγμα
με τη Δυτική Αρμενία
και μπορούν τώρα
να συμμετέχουν ενεργά
σε μια αλλαγή φάσης
που αντιπροσωπεύει την εικόνα
των δικαιωμάτων των λαών
των αυτόχθονων για να ζήσουν
ελεύθεροι για να συνεχίσουν
την προγονική ιστορία τους
παρά τη γενοκτονία
και τις διώξεις
που διήρκεσαν δεκαετίες
για το πνεύμα της αντίστασης
δεν χαμήλωσε το βλέμμα
στην πρώτη γραμμή των μαχών
των πολιτισμών
για να είναι η Ανθρωπότητα
η ελευθερία.