21892 - Η μαρτυρία της Όλγας

Ν. Λυγερός

Η μαρτυρία της Όλγας
την ώρα που κρατούσε
την ταυτότητα
της Δυτικής Αρμενίας
ότι η νεολαία
του Πόντου
είναι ικανή
να ξεπεράσει
παλαιά εμπόδια
και να δει το μέλλον
μέσω της στρατηγικής
και της ανάλυσης
των δεδομένων
από τις συνθήκες
που υποστηρίζουν
οι άνθρωποι
κι όχι από αυτές
που καταπατούν
τους ανθρώπους
λόγω συμφερόντων
που οδηγούν
στην εξόντωση
των αθώων.