21905 - Δεν θα λαμβάνει χώρα

Ν. Λυγερός

Δεν θα λαμβάνει χώρα
καμιά στρατιωτική δράση
σε γη ή εδάφη
αυτοχθόνων λαών
εκτός εάν αυτό
δικαιολογείται
από το σχετικό
δημόσιο συμφέρον
σκέψου λοιπόν
τα κατεχόμενα
μικρά και μεγάλα
για να δεις
τι σημαίνει
επί του πρακτέου
να έχουμε
μια βάση
που θεμελιώνει
τα δικαιώματα
σε περιοχές
που πολλοί
από εμάς
θεωρούσαν
χρόνια
τώρα ότι είναι
χαμένες.