21906 - Τα δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Τα δικαιώματα
που αναγνωρίζονται
στη Διακήρυξη
συνιστούν
τους ελάχιστους
κανόνες
για την επιβίωση,
αξιοπρέπεια
και ευημερία
των αυτοχθόνων λαών
του κόσμου
μη θεωρείς
λοιπόν
ότι ο αγώνας
έχει σταματήσει
απλώς συνεχίζει
με αυτά τα θεμέλια
κι όχι αυθαίρετα
ούτε μόνο
με λόγια
του κενού
που γεμίζουν
τις κοινωνίες
με ψευδαισθήσεις.