21922 - Ποιος είσαι;

Ν. Λυγερός

– Ποιος είσαι;
– Ο Μεσσίας…
– Ο υπηρέτης που υποφέρει;
– Αυτός που αναγγέλλει το Βασίλειο του Θεού.
– Ποιος είσαι;
– Ο Υιός του Ανθρώπου.
– Η προσωποποίηση του εκλεκτού λαού;
– Αυτός που είναι αγνός δίχως αμαρτίες.
– Ποιος είσαι;
– Ο Υιός του Θεού.
– Το θεμέλιο της Αγίας Τριάδας;
– Αυτός που κυβερνά.
– Ποιος είσαι;
– Ο Λόγος του Θεού.
– Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Ιωάννης.
– Αυτός που είναι το φως του κόσμου.
– Ποιος είσαι;
– Το φως του φωτός.
– Αληθινός Θεός…
– Του αληθινού Θεού.
– Ποιος είσαι;
– Αυτός που σταυρώθηκε…
– Κι αναστήθηκε στην τρίτη μέρα.
– Ο ίδιος.