Η συμβολή του Abel και του Galois στην επίλυση των πολυωνυμικών εξισώσεων

Ν. Λυγερός

Η συμβολή του Abel και του Galois στην επίλυση των πολυωνυμικών εξισώσεων. L’apport d’Abel et de Galois dans la résolution des équations polynomiales.
Πανεπιστήμιο της Θράκης, Université de Thrace, Grèce 17/03/2008.