21952 - Η συλλογική νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η συλλογική νοημοσύνη δεν είναι μια τεχνητή αφαίρεση αλλά ένας τρόπος επίλυσης και διαχείρισης των προβλημάτων, ο οποίος είναι πιο αποτελεσματικός από κάθε ατομική προσέγγιση που έχει πολλούς περιορισμούς λόγω φύσης. Η νοημοσύνη που λειτουργεί συλλογικά είναι αυτή που έχει κατανοήσει ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν λύνονται ατομικά αλλά η επίλυσή τους είναι πιο σπουδαία για την εξέλιξή μας από άλλα που λύνονται με γραμμικό τρόπο. Έτσι αποκτά μια ολιστική προσέγγιση για να υπερβεί τα όρια της ατομικότητας γιατί αντιλαμβάνεται ότι το τοπικό δεν προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο στο ολικό και αυτό το πρόβλημα δημιουργεί εμπόδια στη μεθοδολογία της επίλυσης. Κάθε βήμα που γίνεται στο συλλογικό επίπεδο έχει ακόμα και φανταστικές επιπτώσεις γιατί συνδυάζει προσεγγίσεις που αποτελούν ακόμα και στρατηγικό μείγμα. Η συλλογική νοημοσύνη με αυτό τον τρόπο ξεπερνά και τα όρια του αυτοματισμού που δεν μπορεί να κάνει υπερβάσεις σε σχέση με τον αρχικό κώδικα και δεν αποκτά νέες γνώσεις επειδή δεν έχει εξελικτικό χαρακτήρα. Αυτό αντιληφθήκαμε και σε επίπεδο πληροφορικής για τον προγραμματισμό αφού αποδείξαμε ότι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν γενετικούς αλγόριθμους ή μυρμηγκοσύστημα είναι πιο αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις γιατί μπορούν να ξεφύγουν από τις παγίδες των ενδιάμεσων λύσεων που εγκλωβίζουν δυναμικά το σύστημα και δεν του επιτρέπουν να βρουν τη βέλτιστη λύση, η οποία είναι πιο σπάνια και με μεγαλύτερες επιπτώσεις για να προκαλέσει μια αλλαγή φάσης.