21966 - Η Μεγάλη

Ν. Λυγερός

Η Μεγάλη
Ιδέα
δεν συμπεριλαμβάνει
τον Πόντο
και γι’ αυτό
το λόγο
είναι μικρή
αν εξετάσεις
τα δεδομένα
από την πλευρά
την αρμενική
έτσι μπορείς
ν’ αλλάξεις
το πλαίσιο
της σκέψης σου
για να βρεις
μια λύση
που δεν μπορείς
να φανταστείς
ακόμα και τώρα
μετά από ενδείξεις
που λειτουργούν
καταλυτικά
για το μέλλον.