21967 - Η συνθήκη της Λωζάννης

Ν. Λυγερός

Η συνθήκη της Λωζάννης
είναι απαράδεκτη
αλλά τίποτα
δεν κάνεις
για να καταργηθεί
και να αντικατασταθεί
από μία άλλη
που θα μιλά
επίσημα για την Αρμενία
δίχως να φοβάται
τις αντιδράσεις
για να συνεχίσει
το έργο
των Σεβρών
δίχως εμπόδια
ρατσισμού
και βαρβαρότητας
που εξακολουθούν
να καταπατούν
τους ανθρώπους
επειδή οι Δίκαιοι
δεν κατάφεραν
ακόμα
ν’ αλλάξουν
το δεδομένα
αλλά το παλεύουν.