21970 - Οι Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι Συνθήκες
αλλάζουν
με την πίεση
των λαών
και δεν είναι
απαραίτητο
να υπάρχει
πόλεμος
αλλά χωρίς
θέληση
και πυγμή
δεν γίνεται
τίποτα
σταμάτα
λοιπόν
να κλαις
και κοίτα
κατάματα
τι θέλει
ο αγώνας
για να βοηθήσεις
με τις πράξεις
κι όχι να μιλάς
για λόγια
και μόνο.