22048 - Πόσο καινοτόμο

Ν. Λυγερός

Πόσο καινοτόμο
είναι το συλλογικό
σε θέματα
νοημοσύνης
αφού η μονάδα
πρέπει να δει
την ανάγκη
της ομάδας
για την επίλυση
προβλημάτων
άλλου επιπέδου
που δεν είναι
προσβάσιμο
στο άτομο
αφού η γραμματική
δεν είναι
η γλώσσα
και η γλώσσα
η σκέψη
και χρειάζεται
τον ολισμό
για την υπέρβαση
που είναι
απαραίτητη
για την Ανθρωπότητα.