Διάλεξη: Νοητικά σχήματα της Ελληνικής γεωστρατηγικής

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού με θέμα: “Νοητικά σχήματα της Ελληνικής γεωστρατηγικής”, Αετοπούλειο Πολιτιστικό κέντρο Χαλανδρίου. Τρίτη 8 Απριλίου 2008, ώρα 19.30.