22193 - Γαλλο-μαροκινή Συμμαχία

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και κυρίως μετά τις επιθέσεις του Παρισιού, βλέπουμε με τρόπο αποτελεσματικό μια υποστήριξη μαροκινή στο επίπεδο της γαλλικής αστυνομίας σχετικά με την έρευνα. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η βοήθεια είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, εφόσον η παρουσία της κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο των δύο επιθέσεων που έγιναν ενάντια σε τρομοκρατικούς πυρήνες . Είναι προφανές ότι το Μαρόκο έχει λάβει θέση σε αυτόν τον αγώνα που ξέρει με τρόπο άμεσο στο ίδιο του το έδαφος. Επιπλέον οι γνώσεις του είναι πολύ χρήσιμες σχετικά με δίκτυα που διαπερνούν. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε με τρόπο σαφή αυτήν την γαλλο-μαροκινή συμμαχία μέσα σε αυτό το ακραίο πλαίσιο από την άποψη της απώλειας ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή που δεν φαίνεται προφανής, δείχνει την αποτελεσματικότητά της στην πράξη και όχι μόνο συμβατικά. Η Γαλλία, η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται τη δύσκολη υποστήριξη αυτή για να νικήσει τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς τα δύο κράτη είναι κοντά σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις τους. Πρόκειται με άλλα λόγια, για ένα στρατηγικό μείγμα που είναι λειτουργικό στο επίπεδο των δομών ασφαλείας. Με τρόπο πιο ολικό, αυτό επιτρέπει να κατανοήσουμε πόσο το Μαρόκο είναι ευαισθητοποιημένο στο πρόβλημα της δημοκρατίας και πόσο το ίδιο θεωρεί ότι η τρομοκρατία αποτελεί μία πράξη βάρβαρη. Αυτή η συμμαχία δεν βασίζεται στη θρησκεία, αλλά στην ανθρωπιά της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών που έχουν ένα όραμα κοινό σε αυτό το πλαίσιο το πολύ συγκεκριμένο. Αυτό δείχνει, επίσης, ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι μια λέξη κενή, γιατί αυτή τη φορά μιλάμε για θύματα και νεκρούς.