22381 - Τα θύματα στο Τσαντ

Ν. Λυγερός

Τα θύματα στο Τσαντ δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια της επικαιρότητας όπως θεωρούν πολλοί που δεν έχουν σχέση με την Αφρική, αλλά η συνέχεια της βαρβαρότητας σε μια άλλη ήπειρο. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις συσπειρώνονται για να εξοντώσουν τους αθώους κι αν οι δίκαιοι δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν αυτήν την απαράδεκτη δράση, αυτή θα συνεχίσει μέχρι να καταλήξει στην έννοια της γενοκτονίας. Γνωρίζουμε ακριβώς τον στόχο αυτών των οργανώσεων που παίρνουν το παράδειγμα του Daesh για να χτυπήσουν νέα θύματα εκεί όπου κανείς δεν το περιμένει για να πολλαπλασιάσουν τα μέτωπα. Όμως όλοι μας, ακόμα και οι λιγότερο ειδικοί, συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για τον ίδιο αγώνα δηλαδή τον πόλεμο της βαρβαρότητας ενάντια στην Ανθρωπότητα, γιατί χτυπούν τυφλά όλους τους πολιτισμούς όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έρχονται από τη Νιγηρία για να χτυπήσουν τον αθώο πληθυσμό του Τσαντ, έχουν πόρους από τον φυσικό πλούτο διότι και πάλι επειδή πολλά κράτη δεν έχουν υδρογονάνθρακες ή δεν έχουν αξιοποιήσει τους δικούς τους, αγοράζουν από αυτές τις χώρες που τροφοδοτούν την τρομοκρατία. Βλέπουμε λοιπόν και με αυτό τον παράδειγμα ότι αυτή ή μορφή ενεργειακού μονοπωλίου, δίνει την δυνατότητα στις τρομοκρατικές οργανώσεις, όχι μόνο να υπάρχουν αλλά και να ισχυροποιούν τις θέσεις, έτσι ώστε να εξάγουν στον εξωτερικό την βάρβαρη δράση τους. Τα θύματα στο Τσαντ δεν είναι λοιπόν ένα μεμονωμένο φαινόμενο όπως και τα θύματα στη Γαλλία, αλλά είναι όλα τους άνθρωποι της Ανθρωπότητας που έχουμε καθήκον να προστατέψουμε από τη βαρβαρότητα.