22393 - Προετοιμασία γλυκού

Ν. Λυγερός

Προετοιμασία γλυκού
για να μάθουν
οι μικροί άνθρωποι
ότι μπορούν κι αυτοί
να δημιουργήσουν
με τα χέρια τους
κάτι που αγγίζει
όλη την οικογένεια
που περιμένει
δίπλα στο τζάκι
να τελειώσει
η διαδικασία
της αγάπης
που σκέφτεται
τους άλλους
δίχως να υπολογίζει
το θέμα του χρόνου
για να προσφέρει
την ουσία
μιας τέχνης
της ανθρωπιάς.