Παράδοση της ‘Άσβεστης Φλόγας’ στα πλαίσια της εκδήλωσης μνήμης για το μεγάλο λιμό της Ουκρανίας

Ν. Λυγερός

“Παράδοση της ‘Άσβεστης Φλόγας’ στα πλαίσια της εκδήλωσης μνήμης για το μεγάλο λιμό της Ουκρανίας”, Αθήνα, 22/09/2008.