2248 - Τα όρια της φιλίας.

N. Lygeros

  • Post Category:Articles

Στην αρχή δεν πιστεύουμε
ότι υπάρχουν όρια στη φιλία.
Κι όμως με τα χρόνια
ακόμα και η φιλία
μπορεί ν’ αποδειχθεί
ότι έχει κοινωνικό υπόβαθρο.
Γι’ αυτό και κάποτε έρχεται σε σύγκρουση
με την ανθρωπιά.
Εκεί βρίσκονται τα όριά της.