2251 - Το δώρο του καταδικασμένου

N. Lygeros

  • Post Category:Articles

Τον λέγανε Φιοδόρ
όμως κανείς δεν το ήξερε.
Τον καταδίκασαν
όμως κανείς δεν ήξερε γιατί.
Όταν πέθανε κατάλαβαν το βάρος της ποινής.
Είχε κάνει δώρο την ανθρωπιά.