Διάλεξη: ‘Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ως μαθηματικό πρότυπο’

Ν. Λυγερός

Διάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού με θέμα: ‘Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ως μαθηματικό πρότυπο’ . Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 25/10/2008, ώρα 20.00. – Πρόσκληση.