22714 - Η αλήθεια και η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια : Πείτε μου για την αλήθεια και την ελευθερία.
Δάσκαλος: Τι θέλεις ακριβώς;
Μαθήτρια : Ποια είναι η σχέση τους;
Δάσκαλος: Ένας δεσμός.
Μαθήτρια : Δηλαδή;
Δάσκαλος: Με τον άνθρωπο αποτελούν ένα δεσμό.
Μαθήτρια : Οι τρεις μαζί για ένα δεσμό;
Δάσκαλος: Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, όταν λέει την αλήθεια.
Μαθήτρια : Κι όταν είναι αληθινός, ζει για την ελευθερία.
Δάσκαλος: Η αλήθεια της ελευθερίας και η ελευθερία της αλήθειας.
Μαθήτρια : Έχουν λοιπόν μια διαχρονική σχέση.
Δάσκαλος: Γι’ αυτό αποτελούν στόχους για τη βαρβαρότητα.
Μαθήτρια : Δεν θέλει ούτε τη μια ούτε την άλλη.
Δάσκαλος: Τις φοβάται και τις δύο.
Μαθήτρια : Για ποιο λόγο Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Και οι δύο βοηθούν τον άνθρωπο να μη φοβάται την εξουσία.
Μαθήτρια : Γιατί είναι μόνο της ουσίας;
Δάσκαλος: Είναι δώρα του Χρόνου και της Ανθρωπότητας.
Μαθήτρια : Πώς;
Δάσκαλος: Ο Χρόνος μας έδωσε την ελευθερία.
Μαθήτρια : Κι η Ανθρωπότητα την αλήθεια.
Δάσκαλος: Με την ελευθερία αλλάζουμε τον κόσμο.
Μαθήτρια : Με την αλήθεια δεν τον ξεχνούμε.
Δάσκαλος: Έτσι πάει η εξέλιξη της τελειότητας.