22802 - Οι Μαμελούκοι

Ν. Λυγερός

– Γιατί;
– Λόγω ανάγκης.
– Δηλαδή;
– ΄Ηθελαν ν’ αποφύγουν τις τριβές.
– Ποιες τριβές;
– Να πολεμούν ομόθρησκοι μεταξύ τους…
– Γι’ αυτό έπιαναν τους Χριστιανούς;
– Ακριβώς και το έκαναν σε ξένες χώρες.
– Όπου κι αν είναι.
– Για αυτούς ναι.
– Τι θες να πεις;
– Για τους Γενίτσαρους, έπιαναν Χριστιανούς αλλά ειδικά Ευρωπαίους;
– Γιατί;
– Είχαν ελλείψεις για το πεζικό…
– Στην Ασία ήταν καλοί μόνο στο ιππικό.
– Είναι παράξενο τελικά.
– Τι πράγμα;
– Ενώ η Αυτοκρατορία έλεγε ότι ήταν παντοδύναμη…
– Σωστά.
– Έψαχναν παντού να καλύψουν τα ελαττώματά τους.
– Είναι κι αυτό μια δύναμη.
– Αλλά και μία βαρβαρότητα!
– Επειδή έκλεβαν τα παιδιά.
– Ένα γνήσιο σύστημα καταστροφής.