2287 - Η ομορφιά της ασχήμιας

N. Lygeros

Όταν η ασχήμια είναι καθημερινή 
και δεν υπάρχει λόγος ν’ αλλάξει, 
τότε αποκτά και αυτή μια ομορφιά. 
Διότι οι άσχημοι άνθρωποι έχουν και αυτοί ανθρωπιά. 
Κι όπως δεν την κρύβει η ομορφιά τους 
τη βλέπουμε πιο καλά.