22891 - Η καινοτομία της ιδέας

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία της ιδέας
δεν είναι μόνο η αρχή
αλλά η συνέχεια
διότι πολλοί σκέφτονται
αλλά οι περισσότεροι
δεν συνεχίζουν τίποτα
διότι δεν πιστεύουν
σε αυτά που λένε
κι απλώς μιλούν
για να περάσει
ο Χρόνος
δίχως να είναι μαζί του
αφού είναι ανίκανοι
να ολοκληρώσουν.