23056 - Στο Βυζάντιο

Ν. Λυγερός

Στο Βυζάντιο
έβλεπαν μακριά
πάνω στη σκακιέρα
ότι θα μας εμφανιστεί
ένας νέος εχθρός
και προετοιμάζονταν
από πριν
είτε για να τον αποτρέψουν
πριν δυναμώσει
είτε για ν’ αποφύγουν
τις επιθέσεις του
γι’ αυτό σχεδίαζαν
την άμυνά τους
πριν την ανάγκη
για την ανάγκη.