Η εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. L’envergure de l’œuvre de Constantin Carathéodory.

Ν. Λυγερός

“Η εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. L’envergure de l’œuvre de Constantin Carathéodory.” Μαθηματική Εβδομάδα 2007, Θεσσαλονίκη 5-9 Μαρτίου 2007.