Η εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. L’envergure de l’œuvre de Constantin Carathéodory.

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Η εμβέλεια του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. L’envergure de l’œuvre de Constantin Carathéodory.” Μαθηματική Εβδομάδα 2007, Θεσσαλονίκη 5-9 Μαρτίου 2007.