23202 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
μπορεί να παράγει
ιστορικότητα
διότι αφήνει
το στίγμα της
στο μέλλον
και το μετατρέπει
σε ιστορία
λόγω αλλαγής
στην πολυκυκλικότητα
έτσι ξεπερνάμε
και το όριο
του θανάτου
για να περάσει
η γνώση
στους επόμενους
χωρίς τα εμπόδια
αφού σημασία
έχει πάντα
η συνέχεια
για να ζήσει
η εξέλιξη
του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας.