23203 - Ο Σοφός έγραψε

Ν. Λυγερός

Ο Σοφός έγραψε
όλοι οι άνθρωποι
που έχουν πλασθεί
κατ’ εικόνα του Θεού
και είναι νοήμονες
πρέπει να ασπάζονται
την ειρήνη
να αναπτύσσουν
μεταξύ τους
δεσμούς αγάπης
κι ο Λέων
πρόσθεσε ότι
είναι επιτακτική ανάγκη
με στρατηγικές μεθόδους
να εξασφαλίζουν
τη σωτηρία τους
έτσι ο σύνδεσμος
της ανθρωπιάς
δημιουργεί
τη διαχρονικότητα
του εφήμερου
που διασχίζει
τους αιώνες.