23204 - Αυτοαναφορά

Ν. Λυγερός

Αυτοαναφορά
βλέπεις στα Τακτικά
αφού ο Αυτοκράτορας
εξηγεί πως
μερικές δε φορές
αμελούμε
για την γνώση
των παλαιών
τακτικών εγχειριδίων
και αυτό από μόνο του
δικαιολογεί
την ανάγνωση
και τη μελέτη
όχι μόνο βέβαια
για την κατανόηση
του Βυζαντίου
αλλά και του ίδιου
που αποτελεί
μια μορφή
σύνθεσης
που δημιουργεί
μια γέφυρα
που συνδέει
το παρελθόν
με το μέλλον.