23205 - Ήδη τότε

Ν. Λυγερός

Ήδη τότε
ο Λέων Σοφός
έγραφε ότι οι πόλεμοι
δεν κρίνονται
με την αριθμητική δύναμη
των ανδρών και το θάρρος
αλλά με την ευμένεια του Θεού
τη στρατηγική
και την τάξη
διότι ήξερε
ότι το άτακτο πλήθος
δεν έχει μεγάλη ισχύ
γιατί δίχως συντονισμό
και προετοιμασία
τίποτα δεν γίνεται
όταν χρειάζεται
αλλαγή φάσης
για να κερδηθεί
μια ασύμμετρη μάχη
έτσι μπορείς
κι εσύ να μάθεις
για τη στρατηγική
που χρειάζεται
η Ανθρωπότητα.