23207 - Για τον στρατηγό

Ν. Λυγερός

Για τον στρατηγό
ο Λέων ο Σοφός
λέει ότι πρέπει
να είναι ένδοξος
επειδή το πλήθος
αγανακτεί
όταν υποτάσσεται
σε άσημους
το ίδιο ισχύει
στους τομείς
όπου κάποιος
ακολουθεί
ένα παράδειγμα
αλλιώς ποτέ
δεν θα κάνει
την υπέρβαση
την ώρα
της ανάγκης
όταν κανείς
άλλος
δεν μπορεί
να κάνει
το ανάλογο
για την ομάδα
της Ανθρωπότητας.