23210 - Η ευγένεια

Ν. Λυγερός

Η ευγένεια
των ανθρώπων
όχι των προγόνων τους
αλλά των πράξεων τους
και τα κατορθώματα
που πέτυχαν
είναι πιο σημαντικά
για τις κινήσεις
του μέλλοντος
γι’ αυτό το λόγο
έχει μεγάλη αξία
όχι μόνο
το παρελθόν
αλλά και το παρόν
την ώρα
της ανάγκης
για τον πόλεμο
που προστατεύει
τους δικούς μας
από την βαρβαρότητα
των επιθέσεων
για ν’ αντέξουν
και να συνεχίσουν
μαζί μας.