«Η σημασία των προσφυγών κατά της Τουρκίας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις κατεχόμενες περιουσίες».

Ν. Λυγερός

“«Η σημασία των προσφυγών κατά της Τουρκίας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τις κατεχόμενες περιουσίες».” Λεμεσός, Limassol, Chypre 21/03/2007.

-Invitation: