23531 - Νέα παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Νέα παρτιτούρα
του Mozart
και του Salieri
βρέθηκε
στα αρχεία
του μουσείου
μετά από αιώνες
ενώ νομίζαμε
ότι ήταν χαμένη
για πάντα
και τώρα
θα ζήσουμε
την αναγέννηση
του έργου
που μπορεί
να επηρεάσει
το μέλλον
ειδικά
λόγω του ποιητή
που έγραψε
το libretto
αφού είναι
ο Da Ponte.