23583 - Μέσα από το παραμύθι

Ν. Λυγερός

Μέσα από το παραμύθι
οι μικροί άνθρωποι
μαθαίνουν όχι μόνο
για τους ήρωες και τις αξίες
αλλά και ταυτόχρονα
για τις υπερβάσεις
που είναι τόσο σημαντικές
για την πορεία
της ζωής τους
διότι είμαστε
πάντα μαζί τους
λόγω ανάγκης
για την εξέλιξη
της ανθρωπιάς
που τους επιτρέπει
να ανήκουν
στην Ανθρωπότητα
όχι μόνο ως αθώους
αλλά και δίκαιους
αφού μαθαίνουν
πώς να βοηθούν
και τη βοήθεια.