23607 - Με το τρία

Ν. Λυγερός

Με το τρία
παραμένεις
στην παράδοση
χωρίς την καινοτομία
του τέσσερα
γι’ αυτό ο Κορνάρος
έγραψε μόνο
τον Ερωτόκριτο
κι όχι βέβαια
τη θυσία
του Αβραάμ
έτσι θέλω
να προσέξεις
το σπάνιο
για να ξεχωρίσεις
την αξία
του έργου
και να μην αφήνεις
τη μάζα
να σπάζει
την ενέργεια
όταν υπάρχει
ανάγκη
για ανάδειξη.