23620 - Στην Κρήτη

Ν. Λυγερός

Στην Κρήτη
με την Τουρκοκρατία
που άρχισε το 1669,
ο Ερωτόκριτος
αποτελούσε
και νοσταλγία εποχής
αλλά ταυτόχρονα
λόγω πολεμικών ασμάτων
και σημείο αναφοράς
για τους αγώνες
της απελευθέρωσης
κι αν μερικοί μετά
προσπάθησαν
να τον αλλοιώσουν
με το πρόσχημα
της καθαρεύουσας
άντεξε τις μάχες
και κατάφερε
να έχει απήχηση
με διεθνή εμβέλεια
αφού ακούστηκε
ως ορατόριο
και στη Νέα Υόρκη
τον εικοστό αιώνα.